Rikke Mortensen 

Min Politiske agenda

Solid indsats i byrådet siden 2011

Velkommen til min hjemmeside, som løbende bliver opdateret med mine politiske indlæg samt de mål jeg har opnået.. 


Mine hovedpunkter:

  • Børn
  • Skole
  • Klima / Miljø
  • Socialområdet


DET HANDLER OM MENNESKER.

KV21- Egedal Kommune

Valgkampen - 2021.

Vi vil udvikle Egedal kommune i fællesskab, tillid og åbenhed med vores borgere. Vi vil åbne det politiske og administrative niveau op og gøre de politiske beslutninger nærværende, transparente og påvirkelige. Det skal være let at komme til orde og blive hørt som borger i Egedal. Vi er bevidste om, at vi har ressourcestærke og kompetente borgere,  og vi vil rigtig gerne have jer med til at gøre Egedal til et attraktivt sted at leve

Skoler

Uddannelse beriger os. Uddannelse giver os indsigt og udsyn, og uddannelse gør os stærke og dygtige nok til at gribe fremtiden og gøre den til vores. Det vigtige er ikke om uddannelsen er lang eller kort, men at den stiller os bedre i livet og åbner Verden for os, som menneske og samfund. Derfor er uddannelse svaret på fremtidens udfordringer.

Vores skoler i Egedal skal være præget af høj faglighed og trivsel. Elever, forældre og medarbejdere skal være glade og tilfredse med deres lokale skole, og dermed bakke op om arbejdet på skolerne.

Børneområdet

Det er helt afgørende, at vores daginstitutioner er attraktive for børn, forældre og medarbejdere. Vi vil investere i børnene, fordi de er vores fremtid. Al forskning viser at tidlig indsats betaler sig og for os er det vigtigt at alle børn trives og får den hjælp og støtte de har brug for. Det kræver nærværende veluddannede voksne.

Borgermøde Egedal Rådhus

Valgcafé på Egedal Rådhus 9/11 2021 arrangeret af Egedal Kommune.


Der var arrangeret valgdebatter med 3 forskellige temaer:


  • ældre/socialt udsatte
  • børn/unge
  • byudvikling/bæredygtighed.


Det hele blev styret på fornemste vis af Troels Mylenberg.
FØLG MIG